Zarząd klubu MKS GRYF MIELECSKŁAD ZARZĄDU

Wacław Soja – Prezes
Mirosław Basara – V-ce prezes ds.sportowych
Antoni Żuraw - V-ce prezes ds.finansowych
Agnieszka Sikora Dichy - Sekretarz
Kamil Żużel - Skarbnik
Marcin Babiński - Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Lesław Lechociński - Przewodniczący
Piotr Ździebło - Członek
Kacper Burghardt - Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Nikolas Skowron - Przewodniczący
Olgierd Grudziński - Członek
Konrad Juszyński - Członek


kontuzje

brak zawieszenia
brak zawieszeń
wsparcie mielec